"Neden bazen çocukça tepkiler veriyorum?"
"Hep aynı hatayı yapıyorum, bilerek mi yapıyorum?"
"Neden yine ve yeniden aynı özellikleri olan partnere aşık oldum?"
"Neden bazen annem gibi konuşuyorum / babam gibi öfkeleniyorum?"
"Bir anda nasıl her şey kontrolümden çıkıyor?"
"Bu ses hangi modumun sesi?"
"Modları kontrol etmeli miyiz?"
"Modsuz yaşamak mümkün mü?"
"Modlar hepimizde var mı?"
"En son ne zaman mutlu çocuk modundaydım?"
"Ebeveyn modumun eleştiri ve suçlamalarına katlanmak zorunda mıyım?
"Bu karar sağlıklı yetişkin modumun kararı mı?"

Mode Psikoloji'nin kuruluş yolculuğunda seanslarda sık karşılaştığımız tüm bu sorular ve cevaplar ve yine seanslarda defalarca kez kullandığımız şema modları kavramından ismimizi almamızı sağlıyor. Ayrıca İngilizce mode kelimesinin yol, tarz ve yöntem anlamı ile, şema terapi yaklaşımındaki mod terapisi yaklaşımının birleşiminden ulaştığımız noktada, danışanlarımıza uygun yöntemi ve işlevsel modlara ulaşmayı hedef ediniyoruz. Bu amaçlara ulaşma noktasında güncel bilimsel yaklaşımlar, etik kurallar, terapist / danışan hakları çerçevesinde ilerlerken, gizlilik ve gönüllülük ilkelerinden taviz vermemekteyiz.

Benliğimize, çevremize ve hayata karşı duruşumuzu belirleyen, olaylara bakış açımızı etkileyerek tepkimizi yönlendiren, ihtiyaçlarımızı karşılama yöntemlerinden, romantik ilişkimizdeki beklentilerimizden, izlediğimiz dizi karakteriyle özdeşim kurmamızdan, yöneticimizin toplantıdaki eleştirilerinden olumlu veya olumsuz hissetmemizden, hobi veya sosyal etkinlik sırasında neşemizin ketlenmesinden, yemeğe geç gelen çocuğumuza verdiğimiz tepkilerimizden veya iş yerinde kriz anlarında kararlarımızdan sorumlu olan şema modlarımızdır. Şemalarımızın aktive olması ile düşünce, duygu ve davranışlarımızı ele geçiren işlev bozucu ebeveyn, çocuk, kaçınma, teslim ve telafi modları yaşamımızın her alanında yaygın, yıkıcı ve etkilidir. Hedefimiz ise işlevsel şema modları olan sağlıklı yetişkin modu ve mutlu çocuk moduna ulaşmaktır.

MODE PSİKOLOJİ’ de...

Bireylerin duygusal zorlanmalarını, kriz durumlarını, yaşam içerisindeki tıkanıklıklarını çözebilmek, negatif düşünce ve davranışlarını fark edebilmelerini sağlamak, işlevselliğini ve yaşam kalitesini arttırabilmek misyon edinilmiştir.

Kurumumuzdaki uzmanlar, bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde kalarak, psikolojik rahatsızlık olarak nitelendirilmeyen çatışmalar, duygusal zorlanmalar, ilişki problemleri, iş-okul ve özel yaşamdaki stres faktörleri, adaptasyon sorunları ve çocukluk dönemi kaynaklı olumsuz yaşam olayları gibi konularda uzmanı oldukları konularda psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlıkları dışındaki psikolojik rahatsızlık olarak nitelendirilen durumlara tanı koyma ve tedavi gerçekleştirme süreci gerektiğinde psikiyatristlerle iş birliği içerisinde medikal tedaviye yönlendirmekte ve gerektiğinde süreci iş birliği ile takip etmektedir.

UĞURKAN ULUTÜRK

Dr. Psikolojik Danışman/Psikoterapist

ISST İleri Düzey Şema Terapisti-Kurucu

Devamını Okuyun  

NUR ERGAND

Uzman Klinik Psikolog

Yetişkin Terapisti- Şema terapi, psikodinamik terapi , aktarım odaklı psikoterapi, emdr terapi

Devamını Okuyun  

AYCAN KANTOĞLU

Uzman Klinik Psikolog

Çocuk, Ergen ve Genç Yetişkin Terapisti- Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Psikodrama, Oyun Terapisi

Devamını Okuyun  

AYBÜKE TÜRKSEVEN

Uzman Klinik Psikolog

Yetişkin Terapisti - Şema terapi, Cinsel Terapi, Çözüm Odaklı Terapi

Devamını Okuyun  

AYLİN ARACI

Uzman Klinik Psikolog

Uzman Klinik Psikolog Yetişkin Terapisti - Şema Terapi

Devamını Okuyun  

GÖZDE ASLAN

Psikolog

Çocuk Ergen Terapisti

Devamını Okuyun  

BAHAR ATABEY

Asistan Psikolojik Danışman

Yetişkin Psikolojik Danışmanı

Devamını Okuyun  

Online Danışmanlık

Covid-19 salgını sonrası psikoterapi için yeni ve farklı bir deneyim imkanı sunan online terapi, birçok danışanımızın pozitif geribildirimleri sonucunda kullanımını karşılıklı olarak tercih ettiğimiz bir yöntem olmuştur.

Yetişkin Danışmanlığı

Duygusal zorlanmalar yaşayan yetişkin bireylere yönelik şema terapi, psikodinamik terapi, bilişsel davranışçı terapi ve EMDR yöntemleri kullanılarak yürütülen bireysel terapi yöntemidir.

Daha Fazla Bilgi  

Çocuk Danışmanlığı

Çocuk ile yürütülen bireysel süreçte danışan, terapist ve aile iş birliği ile bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi ve psikodrama yöntemleri kullanılarak çocuğun kendisini ifade edebilmesi amaçlanır.

Daha Fazla Bilgi  

Ergen Danışmanlığı

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminde yaşanan fiziksel, duygusal ve zihinsel değişimlerle beraber ortaya çıkan birtakım sosyal sorunlar, okul başarısızlıkları, öğrenme güçlüğü, dikkat problemleri, kaygı bozuklukları, motivasyon kaybı, stresle başa çıkma, öz güven problemleri, kişilerarası ilişki sorunları ve çatışmalar (aile, arkadaş ilişkileri ve romantik ilişkiler), boşanma gibi alanlar çalışılmaktadır.

Aile Danışmanlığı

Aile üyelerinin bireysel alanlarda yaşadığı sıkıntılara veya aile içerisinde yaşanan çatışmalara yönelik terapist ve aile üyeleriyle yapılan seanslardır. Aile içi sağlıklı iletişimin güçlendirilmesi amaçlanarak işlevsel ebeveynlik becerileri ve aile dinamikleri işlenir. Aile içi çatışmalar, çocuk ile iş birliği yapabilme, boşanma süreci, sınırlar, iletişim sorunları konuları üzerine çalışılmaktadır.

Daha Fazla Bilgi  

Çift Danışmanlığı

Çift terapisi, romantik ilişkilerde zorlanma yaşayan bireylerle bir araya gelerek etkileşim kalitesine ve iletişim işlevselliğini arttırmaya yönelik uygulanan terapi yöntemidir.

Daha Fazla Bilgi  

Grup Danışmanlığı

Grup terapisi; ortak bir konu veya problem alanı çerçevesinde bir araya gelen danışanlara uygulanır.

Daha Fazla Bilgi  

Moxo Dikkat Performans Testi

Moxo Dikkat Testi, 6-65 yaş aralığına uygulanan Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen bir test uygulamasıdır.

ŞEMA TERAPİ

ŞEMA TERAPİ

Şema Terapinin amacı, kişiye yaşamında güçlüklere neden olan veya şiddetli psikolojik problemler üreten şemaların ne olduğunun kişi tarafından farkına varılmasını sağlamak ve bilişsel ve yaşantısal tekniklerle kişinin başa çıkma stratejilerini geliştirmek ve güçlendirmektir.

Daha Fazla Bilgi
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüne göre, kişinin inanç sistemi, güçlüklerinin temel nedenidir. İşlevsel olmayan otomatik düşünceler temel kavramdır ve basit şekilde içsel konuşmalar olarak adlandırılan bu negatif düşünceler kişinin duygu ve davranışlarında çok önemli bir rol oynar.

Daha Fazla Bilgi
KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Çözüm odaklı kısa süreli terapi teknikleri, danışanları hasta olarak etiketlemekten kaçınır, teşhise itibar etmez, problemlerin altında yatan nedenlerinden çok problemin çözümüne odaklanır.

Daha Fazla Bilgi
EMDR TERAPİSİ

EMDR TERAPİSİ

EMDR, bugün yaşanılan problemlerin kaynağındaki geçmiş ve travmatik yaşantılara odaklanan; travmatik stres bozukluklarında etkili olan, savaş-göç gibi toplumsal olaylarda kullanılabilen etkili ve kısa süreli bir psikoterapi tekniğidir.

Daha Fazla Bilgi
  •  01.10.2023 00:00 - 22.10.2023 00:00
  •   MODE PSİKOLOJİ

4-10 yaş aralığındaki çocukların gelişimine katkı sağlamak, problem çözme becerilerini geliştirmek, ilişki başlatmak ve sürdürmek ve duygu ve davranışları kontrol edebilmek gibi sosyal becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

  •  24.01.2022 12:00
  •   İstanbul, Türkiye

Eğlenirken öğrenmeye ve gelişmeye çağırıyoruz! Yaşlarına uygun anlamda kendilerine yetebilen, duygusal dayanıklığı olan, kendilerini seven bireyler olma yolunda onları, benliklerini keşfetmeye davet ediyoruz.

  • Caddebostan, Çam Fıstığı Sokak No:4, Kadıköy/İstanbul, Türkiye
  • Uğur Apt. No:4 Kat:1 Daire:1

Mode Psikoloji