KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Çözüm odaklı kısa süreli terapi teknikleri, danışanları hasta olarak etiketlemekten kaçınır, teşhise itibar etmez, problemlerin altında yatan nedenlerinden çok problemin çözümüne odaklanır. Danışanların güçlü yanlarını keşfetmeye büyük önem verir. Terapinin odak noktası, problemler hakkında sonu gelmeyen konuşmalar yapmak yerine, problemlerle ilişkili olarak şimdi ve burada ve gelecek ile ilgili çözümler üretmektir. Terapi kısa süreli olma eğilimindedir. İçinde bulunulan zaman, şimdi ve gelecek üzerinde odaklanılır. Bireyin kendisi problem değildir; problem danışanın yaşadığı güçlüktür. Terapi, terapistle danışanın çözümleri beraber yarattığı iş birliğine dayalı bir diyalogdan oluşur. Problemin var olmadığı durumları belirleyerek danışanlar kendileri için yeni anlamlar yaratıp yeni bir yaşam öyküsü oluşturabilir.