ONLİNE TERAPİ

Covid-19 salgını sonrası psikoterapi için yeni ve farklı bir deneyim imkanı sunan online terapi, birçok danışanımızın pozitif geribildirimleri sonucunda kullanımını karşılıklı olarak tercih ettiğimiz bir yöntem olmuştur.

YETİŞKİN TERAPİSİ

Duygusal zorlanmalar yaşayan yetişkin bireylere yönelik şema terapi, psikodinamik terapi, bilişsel davranışçı terapi ve EMDR yöntemleri kullanılarak yürütülen bireysel terapi yöntemidir.

Daha Fazla Bilgi  

ÇOCUK TERAPİSİ

Çocuk ile yürütülen bireysel süreçte danışan, terapist ve aile iş birliği ile bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi ve psikodrama yöntemleri kullanılarak çocuğun kendisini ifade edebilmesi amaçlanır.

Daha Fazla Bilgi  

ERGEN TERAPİSİ

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminde yaşanan fiziksel, duygusal ve zihinsel değişimlerle beraber ortaya çıkan birtakım sosyal sorunlar, okul başarısızlıkları, öğrenme güçlüğü, dikkat problemleri, kaygı bozuklukları, motivasyon kaybı, stresle başa çıkma, öz güven problemleri, kişilerarası ilişki sorunları ve çatışmalar (aile, arkadaş ilişkileri ve romantik ilişkiler), boşanma gibi alanlar çalışılmaktadır.

AİLE TERAPİSİ

Aile üyelerinin bireysel alanlarda yaşadığı sıkıntılara veya aile içerisinde yaşanan çatışmalara yönelik terapist ve aile üyeleriyle yapılan seanslardır. Aile içi sağlıklı iletişimin güçlendirilmesi amaçlanarak işlevsel ebeveynlik becerileri ve aile dinamikleri işlenir. Aile içi çatışmalar, çocuk ile iş birliği yapabilme, boşanma süreci, sınırlar, iletişim sorunları konuları üzerine çalışılmaktadır.

Daha Fazla Bilgi  

ÇİFT TERAPİSİ

Çift terapisi, romantik ilişkilerde zorlanma yaşayan bireylerle bir araya gelerek etkileşim kalitesine ve iletişim işlevselliğini arttırmaya yönelik uygulanan terapi yöntemidir.

Daha Fazla Bilgi  

GRUP TERAPİSİ

Grup terapisi; ortak bir konu veya problem alanı çerçevesinde bir araya gelen danışanlara uygulanır.

Daha Fazla Bilgi