"Neden bazen çocukça tepkiler veriyorum?"
"Hep aynı hatayı yapıyorum, bilerek mi yapıyorum?"
"Neden yine ve yeniden aynı özellikleri olan partnere aşık oldum?"
"Neden bazen annem gibi konuşuyorum / babam gibi öfkeleniyorum?"
"Bir anda nasıl her şey kontrolümden çıkıyor?"
"Bu ses hangi modumun sesi?"
"Modları kontrol etmeli miyiz?"
"Modsuz yaşamak mümkün mü?"
"Modlar hepimizde var mı?"
"En son ne zaman mutlu çocuk modundaydım?"
"Ebeveyn modumun eleştiri ve suçlamalarına katlanmak zorunda mıyım?
"Bu karar sağlıklı yetişkin modumun kararı mı?"

Mode Psikoloji'nin kuruluş yolculuğunda seanslarda sık karşılaştığımız tüm bu sorular ve cevaplar ve yine seanslarda defalarca kez kullandığımız şema modları kavramından ismimizi almamızı sağlıyor. Ayrıca İngilizce mode kelimesinin yol, tarz ve yöntem anlamı ile, şema terapi yaklaşımındaki mod terapisi yaklaşımının birleşiminden ulaştığımız noktada, danışanlarımıza uygun yöntemi ve işlevsel modlara ulaşmayı hedef ediniyoruz. Bu amaçlara ulaşma noktasında güncel bilimsel yaklaşımlar, etik kurallar, terapist / danışan hakları çerçevesinde ilerlerken, gizlilik ve gönüllülük ilkelerinden taviz vermemekteyiz.

Benliğimize, çevremize ve hayata karşı duruşumuzu belirleyen, olaylara bakış açımızı etkileyerek tepkimizi yönlendiren, ihtiyaçlarımızı karşılama yöntemlerinden, romantik ilişkimizdeki beklentilerimizden, izlediğimiz dizi karakteriyle özdeşim kurmamızdan, yöneticimizin toplantıdaki eleştirilerinden olumlu veya olumsuz hissetmemizden, hobi veya sosyal etkinlik sırasında neşemizin ketlenmesinden, yemeğe geç gelen çocuğumuza verdiğimiz tepkilerimizden veya iş yerinde kriz anlarında kararlarımızdan sorumlu olan şema modlarımızdır. Şemalarımızın aktive olması ile düşünce, duygu ve davranışlarımızı ele geçiren işlev bozucu ebeveyn, çocuk, kaçınma, teslim ve telafi modları yaşamımızın her alanında yaygın, yıkıcı ve etkilidir. Hedefimiz ise işlevsel şema modları olan sağlıklı yetişkin modu ve mutlu çocuk moduna ulaşmaktır.

MODE PSİKOLOJİ’ de...

Bireylerin duygusal zorlanmalarını, kriz durumlarını, yaşam içerisindeki tıkanıklıklarını çözebilmek, negatif düşünce ve davranışlarını fark edebilmelerini sağlamak, işlevselliğini ve yaşam kalitesini arttırabilmek misyon edinilmiştir.

Kurumumuzdaki uzmanlar, bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde kalarak, psikolojik rahatsızlık olarak nitelendirilmeyen çatışmalar, duygusal zorlanmalar, ilişki problemleri, iş-okul ve özel yaşamdaki stres faktörleri, adaptasyon sorunları ve çocukluk dönemi kaynaklı olumsuz yaşam olayları gibi konularda uzmanı oldukları konularda psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlıkları dışındaki psikolojik rahatsızlık olarak nitelendirilen durumlara tanı koyma ve tedavi gerçekleştirme süreci gerektiğinde psikiyatristlerle iş birliği içerisinde medikal tedaviye yönlendirmekte ve gerektiğinde süreci iş birliği ile takip etmektedir.