"Neden bazen çocukça tepkiler veriyorum?"
"Neden bazen annem gibi konuşuyorum / babam gibi öfkeleniyorum?"
"Peki bunu hangi modunuz söylüyor?"
"Bu ses hangi modun sesi?"
"Modları kontrol etmeli miyiz?"
"Modsuz yaşamak mümkün mü?"
"Modlar hepimizde var mı?"
"En son ne zaman mutlu çocuk modundaydım?"
"Bu karar sağlıklı yetişkin modumun kararı mı?"

Bu yolculuğa çıkış noktamız olan tüm bu sorular ve cevaplar, seanslarda defalarca kez kullandığımız mod kavramından ilham almamızı sağladı. Ayrıca İngilizce mode kelimesinin yol, tarz ve yöntem anlamı ile, şema terapi yaklaşımındaki mod terapisi yaklaşımının birleşiminden ulaştığımız noktada, danışanlarımıza uygun yöntemi ve işlevsel modları bulmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşma noktasında güncel bilimsel yaklaşımlar, etik kurallar, terapist / danışan hakları çerçevesinde ilerlerken, gizlilik ve gönüllülük ilkelerinden taviz vermemekteyiz.

Benliğimize, çevremize ve hayata karşı duruşumuzu belirleyen, olaylara bakış açımızı etkileyerek tepkimizi yönlendiren, ihtiyaçlarımızı karşılama yöntemlerinden, romantik ilişkimizdeki beklentilerimizden, izlediğimiz dizi karakteriyle özdeşim kurmamızdan, yöneticimizin toplantıdaki eleştirilerinden olumlu veya olumsuz hissetmemizden, hobi veya sosyal etkinlik sırasında neşemizin ketlenmesinden, yemeğe geç gelen çocuğumuza verdiğimiz tepkilerimizden veya iş yerinde kriz anlarında kararlarımızdan sorumlu olan şema modlarımızdır. Şemalarımızın aktive olması ile düşünce, duygu ve davranışlarımızı ele geçiren işlev bozucu ebeveyn, çocuk, kaçınma, teslim ve telafi modları yaşamımızın her alanında yaygın, yıkıcı ve etkilidir. Hedefimiz ise işlevsel şema modları olan sağlıklı yetişkin modu ve mutlu çocuk moduna ulaşmaktır.

MODE PSİKOLOJİ’ de...

Bireylerin duygusal zorlanmalarını, kriz durumlarını, yaşam içerisindeki tıkanıklıklarını çözebilmek, negatif düşünce ve davranışlarını fark edebilmelerini sağlamak, işlevselliğini ve yaşam kalitesini artırabilmek misyon edinilmiştir.

Kurumumuzdaki uzmanlar, bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde kalarak, psikolojik rahatsızlık olarak nitelendirilmeyen çatışmalar, duygusal zorlanmalar, ilişki problemleri, iş-okul ve özel yaşamdaki stres faktörleri, adaptasyon sorunları ve çocukluk dönemi kaynaklı olumsuz yaşam olayları gibi konularda uzmanı oldukları konularda psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlıkları dışındaki psikolojik rahatsızlık olarak nitelendirilen durumlara tanı koyma ve tedavi gerçekleştirme süreci gerektiğinde psikiyatristlerle iş birliği içerisinde medikal tedaviye yönlendirmekte ve gerektiğinde süreci iş birliği ile takip etmektedir.