Yetişkin Danışmanlığı

Bireysel gizlilik ve gönüllülük ilkelerinin ışığında keşif yolculuğu.

Bireylerin günlük yaşamdaki sıkıntıları, şiddetli psikolojik rahatsızlıkları, ilişkiler, iş-okul alanlarında zorlanmalar, performans/sınav kaygısı, anksiyete / kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları / depresyon, travma ve geçmiş yaşam sıkıntıları, duygusal iniş çıkışlar ve teslim, telafi ve kaçınma davranışlarına neden olan kronik örüntülerin değişiminde etkili olan; terapist danışan arasında yürütülen seanslardır.