EMDR TERAPİSİ

EMDR, bugün yaşanılan problemlerin kaynağındaki geçmiş ve travmatik yaşantılara odaklanan; travmatik stres bozukluklarında etkili olan, savaş-göç gibi toplumsal olaylarda kullanılabilen etkili ve kısa süreli bir psikoterapi tekniğidir. EMDR, psikopatolojinin, uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıktığını var sayan bilgi işleme modeline dayanan, sekiz aşamalı bir yaklaşımdır. EMDR tedavisi, rahatsız edici olaylara ulaşılmasını, işlenmesini hızlandırmak ve öğrenme sürecini iyileştirmek için hafızanın algısal öğelerine (duygusal, bilişsel ve bedensel) odaklanmaktadır.