BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüne göre, kişinin inanç sistemi, güçlüklerinin temel nedenidir. İşlevsel olmayan otomatik düşünceler temel kavramdır ve basit şekilde içsel konuşmalar olarak adlandırılan bu negatif düşünceler kişinin duygu ve davranışlarında çok önemli bir rol oynar. Seansta danışanların işlev bozucu düşünceleri ve bu düşüncelere neden olan ara inançlar ve temel inançlar tespit edilip işlevsel düşünce ve işlevsel inançlarla değiştirmek üzerine odaklanılır. Kişiyi olaylar değil olaylara yükledikleri anlamlar etkiler ve bu anlamlar kişinin duygusal ve davranışsal rahatsızlıklarına neden olur. Bilişsel süreçler nasıl hissettiğimiz ve nasıl davrandığımızın asıl belirleyicileri olarak “şimdi ve burada” ilkesi ile değerlendirilir. Bilişsel davranışçı terapi bir öğrenme süreci olarak, yeni becerilerin oluşturulduğu ve uygulandığı, yeni ve işlevsel düşünme biçimlerinin geliştirildiği, problemlerle daha etkili başa çıkma yollarının kazanıldığı kısa süreli psiko-eğitsel bir yaklaşım olarak görülür.