AYLİN ARACI
Uzman Klinik Psikolog

Uzman Klinik Psikolog Yetişkin Terapisti - Şema Terapi

Uzman Klinik Psikolog
Yetişkin Terapisti - Şema Terapi

Aylin Aracı, lisans eğitimini Ankara üniversitesi Psikoloji bölümünde ‘’Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Ebeveynlik Biçimlerinin A Tipi Kişilik Özellikleri ile İlişkisi’’ bitirme teziyle tamamlamıştır. Bu süreçte Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 2 ay staj yapmıştır.

Ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından ‘’Kişilik Bozukluklarının Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Savunma Mekanizmalarıyla İlişkisi’’ konulu teziyle mezun olmuştur. Bu süreçte Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 1,5 ay staj yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında şema terapi ve bilişsel davranışçı terapi ekolleriyle danışan görerek 6 ay boyunca süpervizyon almıştır. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi ve Temel Psikotravmatoloji/Krize Müdahale Eğitimi almıştır.

2019 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde bilişsel davranışçı terapi ve motivasyonel görüşme tekniklerini kullanarak bağımlı danışanlarla terapi görüşmelerine başlamıştır. Bağımlı kişiler ve aileleriyle grup terapi oturumları gerçekleştirmiştir. Dr. Özyıl Sarıkaya, Dr. Onur Karabatak ve Dr. Ömer Kardaş’tan süpervizyon almıştır.

2021 yılında Pozitif Yaşam Derneği’nde çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte cinsel yolla bulaşan hastalıklarla yaşayan kişilere, HİV ile yaşayan kişilere, mültecilere, LGBTİ bireylere şema terapi ve bilişsel davranışçı terapiyle psikolojik destek sağlamıştır.

2018 yılında Dr. Alp Karaosmanoğlu’dan International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı şema terapi sertifikası almıştır. Kli. Psk. Dr. Sevinç Göral Alkan’ın yürüttüğü Şema Terapi Yaklaşımından Sağlıklı Yetişkin Yanımızı Güçlendirme Eğitim ve Uygulama Programına katılım sağlamıştır. Prof Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan İmgeleme ve Yeniden Senaryolaştırma Eğitimi almıştır. Zeynep Selvili’nin Öz Şefkatli Farkındalık Atölye çalışmalarına katılmıştır. Kli. Psk. Dr. Bahar Köse Karaca’dan şema terapi alanında süpervizyon almaya devam etmektedir. Ayrıca şema terapinin edebiyatla buluştuğu ‘’İyi Hissetmek’’ dergisinde yazılar yazmaktadır. Şema terapi yöntemini kullanarak yüz yüze ve online seanslar yürütmektedir.

Yayınlanan Makaleler

Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Kişilik Bozuklukları İlişkisinde İmmatüre Savunmaların Aracı Rolü, Turkish Studies, 2020.