AYCAN KANTOĞLU
Uzman Klinik Psikolog

Çocuk, Ergen ve Genç Yetişkin Terapisti- Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Psikodrama, Oyun Terapisi

Aycan Kantoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimi aldıktan sonra Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi’nde multidisipliner olarak Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayan Aycan Kantoğlu, lisans eğitimi boyunca İstek Okulları, Bümed Meç Okulları, Maltepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Junior& Parents Danışmanlık Merkezi gibi yerlerde stajyer psikolog olarak görev almış, Halkalı Erkek Yetiştirme Yurdu’nda gönüllülük çalışmalarına katılmıştır.


Yüksek lisans döneminde “Klinik Uygulama” stajını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamlamıştır. Ardından Keystone Uluslararası Okulları'nda bir yıl ve Anabilim Eğitim Kurumları'nda üç yıl boyunca okul psikoloğu olarak anaokul, ilkokul ve ortaokul kademesindeki öğrencilere psikolojik danışmanlık yapmıştır. Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı’nı tamamlamış aynı zamanda 2020 yılından itibaren İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Temel Psikodrama eğitimi almaktadır. 2022 yılında Bahar Köse Karaca tarafından verilen 1. Modül Uluslararası Şema Terapi Sertifikasyonu Eğitimi'ni tamamlamıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, psikodrama yöntemleriyle ve Oyun Terapisi teknikleri kullanarak çocuk ergen danışanlarına psikoterapi hizmeti vermektedir. Ayrıca Moxo Dikkat Testi uygulayıcısıdır.


Yayınlanan Makaleler

“Ergenlerde Toplumsal Cinsiyet Algılarının Sosyodemografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi” Konuralp Tıp Dergisi, 2018.