ŞEMA TERAPİ

Şema Terapinin amacı, kişiye yaşamında güçlüklere neden olan veya şiddetli psikolojik problemler üreten şemaların ne olduğunun kişi tarafından farkına varılmasını sağlamak ve bilişsel ve yaşantısal tekniklerle kişinin başa çıkma stratejilerini geliştirmek ve güçlendirmektir.

Daha Fazla Bilgi

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüne göre, kişinin inanç sistemi, güçlüklerinin temel nedenidir. İşlevsel olmayan otomatik düşünceler temel kavramdır ve basit şekilde içsel konuşmalar olarak adlandırılan bu negatif düşünceler kişinin duygu ve davranışlarında çok önemli bir rol oynar.

Daha Fazla Bilgi

KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Çözüm odaklı kısa süreli terapi teknikleri, danışanları hasta olarak etiketlemekten kaçınır, teşhise itibar etmez, problemlerin altında yatan nedenlerinden çok problemin çözümüne odaklanır.

Daha Fazla Bilgi

EMDR TERAPİSİ

EMDR, bugün yaşanılan problemlerin kaynağındaki geçmiş ve travmatik yaşantılara odaklanan; travmatik stres bozukluklarında etkili olan, savaş-göç gibi toplumsal olaylarda kullanılabilen etkili ve kısa süreli bir psikoterapi tekniğidir.

Daha Fazla Bilgi